Thứ sáu, 02 22nd

Last updateThứ 5, 21 02 2019 5pm

 

 

ccm-uhlsinc-logos-300x921-300x92

NMLS# 70641

 

Liên lạc cô Jenny Trang Nguyễn (NMLS# 119458) ở số điện thoại 704-712-3226, khi quý vị cần mua nhà hoặc re-finance

 

Địa chỉ văn phòng mới: 5715 Westpark Dr, Suite 100, Charlotte NC 28217

 

 

5715_Westpark_Dr_Charlotte_28217

 

 

Hoặc liên lạc với Regional Manager, ông John Tassios (NMLS# 114027) ở số điện thoại 704-708-4242


john_tassios

 

 

***


Lake_Lure

Cảnh đẹp Carolina

 

 

charlotte_downtown

Charlotte uptown

footer_banner_5