Thứ hai, 09 24th

Last updateChủ nhật, 23 09 2018 3pm

Biếm họa

Biếm họa: Tư duy đầu tư đỉnh cao của Quan Chức xã hội chủ nghĩa

 

Tranh biếm họa "Tư duy đầu tư đỉnh cao của Quan Chức xã hội chủ nghĩa Việt Nam" của nghệ sĩ TNK.

 

biem_hoa_6

 

Tư duy đầu tư đỉnh cao của Quan Chức xã hội chủ nghĩa Việt Nam - Họa phẩm: TNK

footer_banner_5