Võ đài xã hội chủ nghĩa: Tiền Quyền chễm chệ trên pháp luật so găng In
Viết bởi tk   
Thứ sáu, 03 Tháng 11 2017 00:00

 

Tranh biếm họa mới của nghệ sĩ TNK: "Võ đài xã hội chủ nghĩa: Tiền Quyền chễm chệ trên pháp luật để so găng".


biem_hoa_8_The_Fair_Of_Law

 

Võ đài xã hội chủ nghĩa: Tiền Quyền chễm chệ trên pháp luật để so găng - Họa phẩm: TNK