Cán bộ quan chức trên bảo dưới không nghe PDF. In Email
Viết bởi tk   
Thứ hai, 07 Tháng 5 2018 00:00

 

ĐC: Tranh biếm họa của nghệ sĩ TNK "Đậu Móa! Sao mày dám chửi thề!!!". Đây hẳn là một loại 'đạo đức cách mạng', nên mới sinh ra câu ca dao thời đại cộng sản 'trên bảo dưới không nghe'.

 

 

chui_the

 

footer_banner_5

 kjgkfdjgkdjfg kjgkfdjgkdjfg